Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

Γενικές Παρατηρήσεις για την Διαθεσιμότητα

Γενικές Παρατηρήσεις Διαθεσιμότητας:
1.     Το εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ για την εξαίρεση από την διαθεσιμότητα είναι παράλογο και υπερβολικά χαμηλό.
·         Ο μέσος «φορολογήσιμος» μισθός (μεικτά πλην ασφαλιστικές εισφορές) ενός απλού υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Δ’ (10 χρόνια προϋπηρεσίας) είναι > 1.000, άρα Χ 12 μήνες > 12.000 ευρώ. Με ποια λογική εξαιρείται ο ΥΕ υπάλληλος (μισθός < 1.000 ευρώ) και όχι ο ΠΕ, μήπως ο ΠΕ τιμωρείται επειδή σπούδασε;
·         Με ποια λογική εξαιρείται ο υπάλληλος με 11.999 ευρώ το χρόνο και όχι αυτός με 12.001 ευρώ, δηλαδή με 0 ευρώ όταν απολυθεί μπορεί να ζήσει;
·         Το μόνο «λογικό» εισοδηματικό κριτήριο θα μπορούσε να είναι εάν υπάρχουν εισοδήματα από άλλες πηγές ΕΚΤΟΣ του μισθού (π.χ. εάν υπάρχει εισόδημα από ακίνητα 20.000 ευρώ)


2.     Δεν υπάρχει πρόβλεψη εξαίρεσης για τον έναν εκ των δύο χωρισμένων γονέων υπαλλήλων που μπαίνουν και οι δύο σε διαθεσιμότητα σε περίπτωση κοινής γονικής μέριμνας κατόπιν διαζυγίου ή γονέων με τέκνα εκτός γάμου.
·         Όπως έχει οριστεί η εξαίρεση με βάση την γονική μέριμνα και όχι την επιμέλεια, σε περίπτωση διαζυγίου το σύνηθες είναι η γονική μέριμνα να δίνεται και στους δύο γονείς. Στην περίπτωση αυτή δεν «προστατεύεται» κανένας εκ των δύο.
·         Επίσης στην περίπτωση ύπαρξης τέκνου αναγνωρισμένου με κοινή γονική μέριμνα και πάλι δεν προστατεύεται κανένας εκ των δύο γονέων
3.     Υπάρχει άνιση κατανομή μεταξύ της βαρύτητας των κριτηρίων και θεωρείται κακώς ως δεδομένο, ότι όποιος διορίστηκε με ΑΣΕΠ ή ΕΣΔΔ, είναι και κατ’ ανάγκη επαρκής & καλός υπάλληλος
·         Όποιος υπάλληλος δεν έχει διοριστεί με ΑΣΕΠ, μειονεκτεί έναντι αυτού που διορίστηκε με ΑΣΕΠ, ακόμα και αν τα προσόντα και η υπηρεσιακή απόδοση έχουν τεράστια απόσταση (βλέπε παράδειγμα 1ο)..
·         Μεταξύ δύο υπαλλήλων, ενός αρίστου και ενός κακού και «ολίγον» επίορκου, προηγείται ο 2ος, αρκεί να έχει διοριστεί με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ (βλέπε παράδειγμα 3ο).
·         Π.χ. μεταξύ δύο υπαλλήλων που διορίστηκαν το ίδιο έτος, της ίδιας κατηγορίας, με τα ίδια τυπικά προσόντα και την ίδια υπηρεσιακή απόδοση, εάν ο 1ος είναι απόφοιτος ΕΣΔΔ (+35 μόρια) και ο άλλος π.χ. της ΕΕΤΑΑ (0 μόρια) ακόμα και εάν ο 1ος έχει σχεδόν εξαντλήσει τις πειθαρχικές ποινές (όλες πλην απόλυσης), προηγείται διότι 30+5-30=5 μόρια επιπλέον. Ο απόφοιτος της ΕΣΔΔ «προστατεύεται» ακόμα και εάν είναι «αρκετά» επίορκος (βλέπε παράδειγμα 4ο).
4.     Δεν μοριοδοτούνται καθόλου οι διάφοροι τρόποι πρόσληψης με διαγωνισμούς πριν ή μετά το 1994 εκτός ΑΣΕΠ
·         Οι τεχνικοί κλάδοι (Μηχανικοί, Γεωπόνοι, κτλ) δεν έδιναν ποτέ γραπτό διαγωνισμό, αλλά διαγωνίζονταν με διάφορα άλλα κριτήρια (προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά, βαθμός διπλώματος, κτλ). Ενώ μοριοδοτείται ο διοικητικός υπάλληλος με γραπτό διαγωνισμό πριν το 1994 (20 μόρια), ΔΕΝ μοριοδοτείται π.χ. ο μηχανικός που διορίστηκε με διαγωνισμό του Ν.1188/81 σε Δήμο πριν το Ν.2190/94, (βλέπε παράδειγμα 2ο).
·         Δεν μοριοδοτούνται καθόλου οι 2.500 επιστήμονες ΠΕ & ΤΕ, του προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» που επιλέχθηκαν με πανελλήνιο διαγωνισμό της ΕΕΤΑΑ-ΥΠΕΣ-ΟΑΕΔ, εκπαιδεύτηκαν 14 μήνες και μετά στελέχωσαν τους Δήμους το έτος 1999.
5.       Δεν προβλέπεται η περίπτωση υπαλλήλου που είτε πέτυχε σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είτε σε διαγωνισμό με το άρθρο 18 του Ν.2190/94, δεν αποδέχθηκε τον διορισμό, διότι μέχρι να βγούν τα τελικά αποτελέσματα (μέχρι και 3 χρόνια αναμονής) είχε ήδη διοριστεί με άλλο τρόπο εκτός ΑΣΕΠ (Υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις υπαλλήλων που ήταν συμβασιούχοι σε κάποιο φορέα και ταυτόχρονα συμμετείχαν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και τελικά μονιμοποιήθηκαν με διάφορους νόμους πολύ πριν βγούν τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ και τους κρίνουν επιτυχόντες). Η όποια μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ, πρέπει να ισχύει για όλους όσους πέτυχαν κάποια στιγμή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ανεξαρτήτως εάν τελικά αποδέχθηκαν τον διορισμό στην συγκεκριμένη θέση.
6.     Μοριοδοτείται ο τρόπος πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, ανεξαρτήτως εάν έγινε σε χαμηλότερη κατηγορία εκπαίδευσης.
·         Για παράδειγμα, υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου με βαθμό 5 (άρα με ελάχιστες πιθανότητες διορισμού με ΑΣΕΠ), διορίστηκε ως ΥΕ εργάτης (με εντελώς διαφορετικά κυρίως κοινωνικά κριτήρια) και μετά από 8 χρόνια, έκανε μετάταξη σε ΠΕ. Σήμερα θεωρείται ότι διορίστηκε μέσω ΑΣΕΠ και μοριοδοτείται ως ΠΕ.
7.       Δεν μοριοδούνται καθόλου τα πιστοποιημένα (κατόπιν εξετάσεων) σεμινάρια του ΕΚΔΔ
8.       Δεν μοριοδούνται καθόλου οι έπαινοι ή οι μνείες που τυχόν έχουν οι υπάλληλοι
9.       «Θεοποιείται» ο διορισμός μέσω ΑΣΕΠ και Ν.2190/94, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν γίνει δεκάδες τροποποιήσεις του νόμου λόγω «σοβαρών» ατελειών του.
·         είναι γνωστό σε όλους, ότι το τέως ΔΙΚΑΤΣΑ, για πολλά χρόνια, αναγνώριζε πτυχία - βαλκανικών κυρίως χωρών - με ισοτιμία και βαθμό 10, με τα οποία οι κάτοχοί τους διορίστηκαν στο δημόσιο με το άρθρο 18 του Ν.2190/94, σε βάρος υποψηφίων κατόχων πτυχίων ελληνικών πανεπιστημίων. Με βάση την μοριοδότηση της διαθεσιμότητας, προηγείται ο κάτοχος «βαλκανικού» διπλώματος μηχανικού με βαθμό 10 και διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, έναντι του αποφοίτου Ε.Μ.Π. με βαθμό 9, μεταπτυχιακό στη Σορβόννη και διδακτορικό στο Μ.Ι.Τ., αφού ο 2ος ήταν συμβασιούχος και μονιμοποιήθηκε εκτός ΑΣΕΠ.
·         Είναι επίσης γνωστό σε όλους ότι στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με το άρθρο 18 του Ν.2190/94, επιτρέπεται να δηλώσεις θέσεις σε ένα μόνο νομό, με συνέπεια να υπάρχουν περιπτώσεις που σε ένα νομό με μικρή επιλεξιμότητα, οι διοριστέοι έχουν πολύ χαμηλότερα προσόντα από τους «αποτυχόντες» του όμορου νομού. Γιατί ο διοριστέος με ΑΣΕΠ στο νομό Βοιωτίας που πήρε μετάταξη (με πολιτικό μέσο) στην Αττική, να προηγείται έναντι του διορισθέντα με πολιτικό μέσο κατευθείαν στην Αττική, εάν ο 2ος έχει π.χ. διδακτορικό; Υπάρχει συντελεστής βαρύτητας στα πολιτικά μέσα; Μήπως όποιος διορίστηκε από Υπουργό να μοριοδοτείται περισσότερο από αυτόν που διορίστηκε από απλό βουλευτή ή Δήμαρχο;
·         Είναι επίσης γνωστό το «κόλπο» που γινόταν για χρόνια ολόκληρα μετά το 1994 για διορισμό «ημετέρου» νομίμως μέσω ΑΣΕΠ. Προσλάμβανες με σύμβαση έργου ή ορισμένου χρόνου τον «ημέτερο». Τον κρατούσες για δύο χρόνια με διάφορες παρατάσεις των συμβάσεων. Του έδινες  βεβαίωση «εξειδικευμένης» εμπειρίας 2 ετών. Προκήρυσσες διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ και ζητούσες ως υποχρεωτικό προσόν την «εξειδικευμένη» εμπειρία της βεβαίωσης του ημέτερου (καλού κακού ζητούσες 2 θέσεις μην γίνει καμία στραβή και βρεθεί και κανένας άλλος) και ως εκ θαύματος ο «ημέτερος» είναι επιτυχών του ΑΣΕΠ και διοριστέος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
 (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

Α
Β

Α
ΒΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1993
1995ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1ο


ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΑΣΕΠ

0
30
ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1994 ΟΣΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΓΛΩΣΣΕΣ, ΚΤΛ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ "ΦΤΑΣΕΙ" ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΈΝΑ ΜΕΣΟ ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΑΣΕΠ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
9
6

4,5
3
2ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

3
0
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

7
0
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

4
0
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
2 ΑΡΙΣΤΕΣ
ΚΑΜΙΑ

6
0
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡ1Α
20 ΕΤΗ
18 ΕΤΗ

12,5
12
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

5
0
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

2,5
0
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
8,9
8,1

4
4
48,5
49

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 (ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Γ
Δ

Γ
ΔΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1993
1995ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2ο


ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΌΧΙ ΓΡΑΠΤΟ (Π.Χ. Ν.1188/81)
ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΑΡΘΡΟ 18

0
25
ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1994 (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) ΟΣΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΓΛΩΣΣΕΣ, ΚΤΛ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ "ΦΤΑΣΕΙ" ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΈΝΑ ΜΕΣΟ ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
9
7

4,5
3,5
2ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

3
0
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

7
0
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

4
0
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
2 ΑΡΙΣΤΕΣ
2 ΚΑΛΕΣ

6
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡ1Α
20 ΕΤΗ
18 ΕΤΗ

12,5
12
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

5
0
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2,5
2,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
8,9
8,1

4
4
48,5
49

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
 (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

Ε
ΣΤ

Ε
ΣΤ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3ο


ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
1993
1995ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 1994 ΟΣΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΓΛΩΣΣΕΣ, ΚΤΛ), ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ "ΦΤΑΣΕΙ" ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΈΝΑ ΜΕΣΟ ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΑΣΕΠ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο 2ος ΕΙΝΑΙ "ΛΙΓΟ" ΕΠΙΟΡΚΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΙΤIKO ΜΕΣΟ
ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΑΣΕΠ

0
30
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
9
7

4,5
3,5
2ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

3
0
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

7
0
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

4
0
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
2 ΑΡΙΣΤΕΣ
2 ΚΑΛΕΣ

6
2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡ1Α
20 ΕΤΗ
18 ΕΤΗ

12,5
12
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

0

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

5
0
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

2,5
2,5
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
8,9
5

4
2
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΑΜΙΑ
3 ΜΗΝΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ


-2,5
48,5
49,5

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
 (ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

Ζ
Η

Ζ
Η
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4ο


ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
2000
2000ΕΝΑΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΊΣΤΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ "ΦΤΑΣΕΙ" ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΈΝΑΝ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Ο 2ος ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ !!!
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΟΛΙΤIKO ΜΕΣΟ
ΕΣΔΔ + ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

0
35
ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
8
8

4
4
2ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

0
0
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

0
0
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

0
0
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
1 ΑΡΙΣΤΗ
1 ΑΡΙΣΤΗ

3
3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡ1Α
13 ΕΤΗ
13 ΕΤΗ

10,75
10,75
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

0
0
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΌΧΙ
ΌΧΙ

0
0
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΝΑΙ
ΌΧΙ

2,5
0
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
8,5
8,5

4
4
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΑΜΙΑ
ΠΟΛΛΕΣ


-30
24,25
26,75ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
·         Το εισοδηματικό κριτήριο θα πρέπει είτε να ισχύσει συμπληρωματικά μόνο για εισοδήματα από άλλες πηγές πλην μισθού, δηλαδή εάν κάποιος εντάσσεται στις εξαιρέσεις και έχει εισόδημα από ακίνητα π.χ. 20.000 ευρώ, ας μην εξαιρεθεί.
·         Θα πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση του ενός εκ των δύο γονέων που ασκούν από κοινού την γονική μέριμνα τέκνων σε περίπτωση που μπουν και οι δύο σε διαθεσιμότητα, ανεξαρτήτως εάν είναι παντρεμένοι, χωρισμένοι ή δεν παντρεύτηκαν ποτέ.
·         Ο διορισμός μέσω ΑΣΕΠ ή ΕΣΔΔ, είναι σημαντικός αλλά δεν μπορεί να είναι το κυρίαρχο κριτήριο, πρέπει να αλλάξει η βαρύτητα των κριτηρίων υπέρ των τυπικών προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακά, κτλ)  & των ουσιαστικών προσόντων (αξιολόγηση, πιστοποιημένα σεμινάρια, έπαινοι, κτλ).
·         Πρέπει να μοριοδοτηθούν όλοι οι διαγωνισμοί πριν και μετά το 1994, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχε ή όχι το ΑΣΕΠ.
·         Πρέπει να μοριοδοτηθούν όλοι όσοι επέτυχαν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ανεξαρτήτως εάν τελικά αποδέχθηκαν άλλη θέση εκτός ΑΣΕΠ.
·         Η μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ ή διαγωνισμών να ισχύει μόνο εάν έχει γίνει στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα
·         Πρέπει να μοριοδοτηθούν τα σεμινάρια του ΕΚΔΔ και οι έπαινοι, μνείες, κτλ.

Ηλίας Αλευράς
Διπλ/χος Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Δ.Ε. Υδραυλικής Μηχανικής με Δ’ βαθμό
Τμηματάρχης Τ.Υ. Δήμου Ζωγράφου
Μέλος Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ-Αττικής
τ. Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Ζωγράφου
τ. Πρόεδρος Γ’ Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συμβουλίου ΟΤΑ Νομού Αττικής
Επιτυχών σε 2 διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και διορισμένος με διαγωνισμό εκτός ΑΣΕΠ (είχα ήδη διοριστεί όταν βγήκαν τα αποτελέσματα)
Διαζευγμένος με γονική μέριμνα 3 τέκνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου