Τρίτη 4 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για τη συλλογή των στοιχείων για το 6‰

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρ. 7118/3-7-17 της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και για τη διευκόλυνση των μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι κλιμάκιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής θα βρίσκεται στα γραφεία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, Μαυροματαίων 17 στην Αθήνα στις 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 Ιουλίου 2017 και μεταξύ των ωρών 10.00πμ με 13.30μμ. για τη συλλογή των ακόλουθων απαιτούμενων δικαιολογητικών:

1. Βεβαίωση του εργασιακού του Φορέα (Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, Κλάδο και Ειδικότητα, Εργασιακή σχέση δηλ. ΜΥ ή ΣΕΙΔ αορίστου χρόνου και Ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο).

2. Το τροποποιημένο Απογραφικό Δελτίο Μέλους που σας επισυνάπτουμε (2η σελίδα).

3. Καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2017 (δηλαδή 30 €), εκτός αυτών που ήδη την καταβάλλουν μέσω μισθοδοσίας (για τους οποίους χρειάζονται αποδείξεις μισθοδοσίας όπου φαίνεται η παρακράτηση της συνδρομής).

4. Για την πιστοποίηση του ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού απαιτείται ευκρινής φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης (όνομα πρώτου δικαιούχου και το IBAN).

Επισημαίνεται ότι η προσκόμιση και των τεσσάρων παραπάνω, είναι απαραίτητο να γίνεται ενιαία, μεμονωμένα έντυπα δε θα γίνονται αποδεκτά.

ΕΔΑΚ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 
Site: http://edakemdydas.blogspot.gr 
Facebook: https://www.facebook.com/edakemdydas 
Email: edakemdydas@gmail.com 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
6944732463, 6937030405, 6944181808, 6944834321

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Συμπληρωματικές Διευκρινήσεις για την Επανενεργοποίηση πόρου 6‰

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της από 28/6/2017 ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, σας ενημερώνουμε ότι κυκλοφόρησε σε ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 2235 – 29/6/2017) στις 30/6/2017, η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση για την επανενεργοποίηση του πόρου 6‰.

Οπότε, ο κάθε ενδιαφερόμενος συνάδελφος σε συννενόηση με τη Α’ Βάθμια Ένωση στην οποία ανήκει, μπορεί να προχωρήσει στην κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως: 

1. Βεβαίωση του εργασιακού του Φορέα (Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, Κλάδο και Ειδικότητα, Εργασιακή σχέση δηλ. ΜΥ ή ΣΕΙΔ αορίστου χρόνου και Ημερομηνία πρόσληψης στο Δημόσιο).


3. Καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2017 (δηλαδή 30 €), εκτός αυτών που ήδη την καταβάλλουν μέσω μισθοδοσίας (για τους οποίους χρειάζονται αποδείξεις μισθοδοσίας όπου φαίνεται η παρακράτηση της συνδρομής).

Για πρακτικούς λόγους είναι απαραίτητο, η προσκόμιση και των τριών παραπάνω, να γίνεται ενιαία. 

Τέλος, για την πιστοποίηση του ΙΒΑΝ του τραπεζικού σας λογαριασμού, απαιτείται ευκρινής φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τραπέζης (όνομα πρώτου δικαιούχου και το IBAN).

Θα είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

ΕΔΑΚ ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 
Site: http://edakemdydas.blogspot.gr 
Facebook: https://www.facebook.com/edakemdydas 
Email: edakemdydas@gmail.com 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
6944732463, 6937030405, 6944181808, 6944834321