Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

Γενικές Παρατηρήσεις για την Διαθεσιμότητα

Γενικές Παρατηρήσεις Διαθεσιμότητας:
1.     Το εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ για την εξαίρεση από την διαθεσιμότητα είναι παράλογο και υπερβολικά χαμηλό.
·         Ο μέσος «φορολογήσιμος» μισθός (μεικτά πλην ασφαλιστικές εισφορές) ενός απλού υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Δ’ (10 χρόνια προϋπηρεσίας) είναι > 1.000, άρα Χ 12 μήνες > 12.000 ευρώ. Με ποια λογική εξαιρείται ο ΥΕ υπάλληλος (μισθός < 1.000 ευρώ) και όχι ο ΠΕ, μήπως ο ΠΕ τιμωρείται επειδή σπούδασε;
·         Με ποια λογική εξαιρείται ο υπάλληλος με 11.999 ευρώ το χρόνο και όχι αυτός με 12.001 ευρώ, δηλαδή με 0 ευρώ όταν απολυθεί μπορεί να ζήσει;
·         Το μόνο «λογικό» εισοδηματικό κριτήριο θα μπορούσε να είναι εάν υπάρχουν εισοδήματα από άλλες πηγές ΕΚΤΟΣ του μισθού (π.χ. εάν υπάρχει εισόδημα από ακίνητα 20.000 ευρώ)