Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Δομών που απευθύνονται στους Επικεφαλής Οργανικών Μονάδων – Υπηρεσιών

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σχετικά με τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Δομών που απευθύνονται στους Επικεφαλής Οργανικών Μονάδων – Υπηρεσιών, σας επισυνάπτουμε συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια και τους πίνακες με συγκεκριμένες κατευθύνσεις- οδηγίες, ώστε το σημερινό προσωπικό που Υπηρετεί στις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών να παραμείνει ως έχει, αφού δεν πλεονάζει, αντίθετα υπάρχει υποστελέχωση και χρειάζεται άμεσα να γίνουν 3.000 προσλήψεις Διπλ. Μηχανικών σε Πανελλαδικό Επίπεδο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στοιχεία ή προτάσεις χρειαστείτε.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ


1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ

Για διαβιβαστικό

ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Δομών που απευθύνονται στους Επικεφαλής Οργανικών Μονάδων – Υπηρεσιών
  
 
Σε απάντηση σας αποστέλλουμε συμπληρωμένα τα στοιχεία, με τα ερωτηματολόγια και τους πίνακες, όπως μας δόθηκαν.

Σ΄ αυτά εμφανίζεται τόσο η υφιστάμενη κατάσταση, όσο και η προτεινόμενη της Διεύθυνσής μας.

Με την ευκαιρία αυτή να σημειώσουμε ότι το χρονικό διάστημα, που ζητήθηκε η συμπλήρωση των στοιχείων, ήταν πολύ σύντομο. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να δοθεί παράταση, με σύντομο χρονικό όριο, ώστε οι αρμόδιες Διευθύνσεις να διατυπώσουν καλύτερα πιθανά τις προτάσεις τους.

Στο διάστημα αυτό θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη, στα πλαίσια σύντομης διαβούλευσης και οι απόψεις αρμοδίων φορέων με μακροχρόνια γνώση και εμπειρία του θέματος, που έχουν διατυπώσει θέσεις, και προτάσεις (π.χ. ΤΕΕ ως σύμβουλος της Πολιτείας και ΕΜΔΥΔΑΣ).

Στα πλαίσια αυτά οι δομές των οργανικών μονάδων θα πρέπει να συνάδουν με ένα Σύγχρονο Οργανισμό του φορέα μας, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο, ξεκινώντας από το ΌΡΑΜΑ, συνεχίζοντας με τους ΣΚΟΠΟΥΣ του φορέα και καταλήγοντας στη ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε λοιπόν και για τη Διεύθυνσή μας, να παραμείνει προς το παρόν η ισχύουσα κατάσταση.
  • Αν παρ΄ όλα αυτά αποφασισθεί η άμεση λήψη απόφασης για αξιολόγηση και αλλαγή των δομών, τότε για τη Διεύθυνση μας προτείνεται «η συνέχιση της Λειτουργίας της …………………………….. με αρμοδιότητες………………………………… »
  • Στη περίπτωση αυτή προτείνεται………………………………..
Το σημερινό προσωπικό που Υπηρετεί για την κάλυψη των αναγκών θα πρέπει να παραμείνει ως έχει αφού δεν πλεονάζει.
Για την καλύτερη Λειτουργία και αναβάθμιση προτείνεται κατ΄ οικονομία η στελέχωση να γίνει με τα κριτήρια και τα χαρακτηριστικά που έγκαιρα έχουμε ζητήσει.
Σε κάθε περίπτωση να συμπληρώνονται και οι δύο πίνακες στελέχωσης: α) της υπάρχουσας κατάστασης & β) της προτεινόμενης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στοιχεία ή προτάσεις χρειαστείτε.
 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ 


 


 3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΟΜΩΝ
 
 

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου