Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ & ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση στο Δημόσιο αναμφισβήτητα είναι αναγκαία.
 
Το σίγουρο είναι ότι αυτή:
δε μπορεί να γίνει χωρίς διάλογο με τους αρμόδιους Φορείς και την ευρύτερη δυνατή συναίνεση,
δε μπορεί να γίνει με τη δαμόκλεια σπάθη της τρόικας να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια των εργαζομένων, ζητώντας «αίμα» δηλαδή υποχρεωτικές απολύσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο,
δε μπορεί να γίνει, παραβιάζοντας η κυβέρνηση τη Μονιμότητα των Μονίμων και των υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου χρόνου.


Μια πραγματική Μεταρρύθμιση περιλαμβάνει ένα πακέτο μέτρων που έχουν ΟΡΑΜΑ και θέτουν ΣΚΟΠΟΥΣ για κάθε Υπουργείο, ΝΠΔΔ και Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.
Το πακέτο αυτό πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο των 14 θεμάτων:
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.
Για όλα τα παραπάνω, από το 1990, επί Οικουμενικής κυβέρνησης οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί και το ΤΕΕ έχουν επεξεργασμένες και τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις & προτάσεις.
Έχουν εμφανισθεί σε Διημερίδες, Ημερίδες και Συνέδρια. Το 2005 με πρωτοβουλία της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ έγινε στην Αθήνα το 1ο (δυστυχώς και τελευταίο…..) Πανευρωπαϊκό Συνέδριο των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ & των ΟΤΑ των 15 χωρών της Ευρωζώνης, στο οποίο επισημάνθηκε το γεγονός της επερχόμενης μεγάλης κρίσης, ανταλλάχθηκαν εμπειρίες από τον Ευρωπαϊκό χώρο (Βορρά & Νότου) και βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα & προτάσεις, που δυστυχώς ποτέ δεν υλοποιήθηκαν.

Σήμερα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό κράτος. 
·         Είμαστε κατά των αξιολογήσεων των δομών του Δημοσίου, που γίνονται με οριζόντια κριτήρια, περικοπών της τάξης του 35% σε Διευθύνσεις & Τμήματα, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα βασικά προβλήματα και οι ανάγκες του κάθε φορέα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο στον τομέα της Ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα των Δημ. Έργων, αν δεν  υπάρξει αφ’ ενός μεν εξειδίκευση και στα τέσσερα επίπεδα της υλοποίησης τους  (Δημ. Έργων): Σχεδιασμού – Μελέτης – Κατασκευής & Εποπτείας, για τη διασφάλιση του Δημοσίου & Κοινωνικού συμφέροντος και  αφ’ ετέρου δεν ερευνηθούν και επισημανθούν οι ιδιομορφίες των Ειδικών και μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων.   
·         Είμαστε κατά των βιαστικών και πρόχειρων αξιολογήσεων με ορίζοντα πραγματοποίησης τους τον προσεχή Οκτώβριο δηλ. μέσα σε δύο μήνες……
·         Είμαστε κατά των αξιολογήσεων που «ανατίθενται» σε πάσης φύσης ιδιωτικές εταιρείες με υπέρογκα ποσά αμοιβών (γι αυτούς λεφτά υπάρχουν????) για να υποβάλλουν αμφιλεγόμενες προτάσεις μέσα σε δύο μήνες ……., όταν οι ίδιοι οι Γάλλοι που έχουν έρθει για την αναδιοργάνωση του Ελληνικού Δημοσίου, αναφέρουν ότι  για να μπορέσει να γίνει η συγκεκριμένη επεξεργασία της αξιολόγησης και να καταλήξει σε σοβαρά πορίσματα απαιτούνται δύο έτη.
·         Είμαστε κατά των αξιολογήσεων προσωπικού που στοχεύουν να οδηγήσουν 150.000 Δημοσίους Υπαλλήλους μέχρι το 2015, σε υποχρεωτική απόλυση, ανεξάρτητα από τα διάφορα προσωπεία που φορούν κάθε φορά, όπως της εφεδρείας παλαιού ή νέου τύπου.
·         Είμαστε κατά του συνόλου των νέων βάρβαρων μέτρων που στοχεύουν να διαλύσουν τις Δημόσιες Υπηρεσίες και να περάσουν βασικές αρμοδιότητες στον Ιδιωτικό Τομέα.

Ø  Καταγγέλλουμε τις ψευδεπίγραφες αξιολογήσεις και δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ανατρέψουμε τη φαυλότητα και την νομιμοποίηση των απολύσεων μας.

Κύριοι της τρόικα και της κυβέρνησης, υπάρχουν αξιολογήσεις, για προσλήψεις, για κρίσεις, για προαγωγές, για κατάληψη θέσεων ευθύνης. Στον πολιτισμένο κόσμο δεν υπάρχουν «αξιολογήσεις» με τις οποίες πρέπει να αποδειχθεί ότι δικαίως κατέχεις τη θέση που έχεις στο Δημόσιο. Δε γίνεται ένας εργαζόμενος επί χρόνια, να μπαίνει ως μάζα στη μηχανή που κάνει τα πάντα (απορυθμίζει, βγάζει υπεράριθμους, πλεονάζοντες, εφέδρους, μετακινεί και τέλος απολύει) και μάλιστα χωρίς κριτήρια, χωρίς σκοπό, χωρίς όραμα. Με ποια αξιοκρατία θα αξιολογηθούν επιστήμονες, αρχιτέκτονες μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, ναυπηγοί μηχανικοί, μεταλλειολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί κλπ. προκειμένου να απολυθούν;

Εμείς είμαστε υπέρ των αξιολογήσεων για προσλήψεις, για κρίσεις, για προαγωγές, για κατάληψη θέσεων ευθύνης. Έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις με προσδιορισμένα τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, για κάθε μία από τις παραπάνω αξιολογήσεις.  
Για τους Διπλ. Μηχανικούς, στις κρίσεις επιλογής, δεν πρέπει να προβλέπεται η διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, πέραν του λόγου της άδειας άσκησης επαγγέλματος που μόνο αυτοί κατέχουν και εκ του γεγονότος ότι, μάχιμα και επιτελικά στελέχη θα «αποσπώνται» για μεγάλα χρονικά διαστήματα από παραγωγικά καθήκοντα (Έργα, Μελέτες, Management, κλπ),  προκειμένου να «διαβάζουν φροντιστηριακά για να περάσουν τις εξετάσεις τους».
 
Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις δομές, το ρόλο και τον αριθμό των υπηρετούντων στο Ελληνικό Δημόσιο και στις Τεχνικές Υπηρεσίες και συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα δεδομένα των κρατών της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα των Σκανδιναβικών, καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα δεν περισσεύει ούτε ένας Διπλ. Μηχανικός. Αντίθετα υπάρχει έλλειμμα και υποστελέχωση. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνουν άμεσα 3000 προσλήψεις Διπλ. Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων στα πλαίσια της ανάπτυξης της χώρας.     
Γιατί απέναντι στη συνεχιζόμενη ύφεση εμείς είμαστε υπέρ της ανάπτυξης της χώρας και της εδραίωσης ενός Κοινωνικού κράτους.
Πρέπει να γίνει αντιληπτή η σπουδαιότητα και η σημασία της ύπαρξης και αναβάθμισης των Δημ. Τεχνικών Υπηρεσιών με κατάλληλα Οργανογράμματα. Άλλωστε  είναι αποδεδειγμένος ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Διπλ. Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων στην υλοποίηση των υποδομών (Οδικών Αξόνων, Αστικής Ανάπτυξης, Σιδηροδρόμων, Λιμανιών, Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας, Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Εκπαίδευσης, Υγείας κλπ). Πιστεύουμε ότι η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει μια Δημ. Τεχνική Υπηρεσία πρέπει να αξιοποιηθεί. Η πληροφορική & οι τεχνολογίες επικοινωνιών μπορούν να αποτελέσουν επίσης πυλώνα ανάπτυξης της χώρας που θα προωθεί την κοινωνία της γνώσης και την καινοτομία. Επίσης στο τομέα της Ενέργειας και της Διαχείρισης του ορυκτού Πλούτου της χώρας η συμβολή των Διπλ. Μηχανικών είναι παραπάνω από προφανής. Θα πρέπει στα πλαίσια της προώθησης της πραγματικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα την περίοδο κρίσης που διανύουμε, αντί για ύφεση, να γίνουν:
·         Αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων και  αναμόρφωση της διαχείρισης και επιτάχυνσης του ΕΣΠΑ, ενταγμένες σ’ ένα  ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της χώρας.
·         Το Παρατηρητήριο παρακολούθησης Μελετών &Έργων
Ø  Είναι απαράδεκτο η χώρα να ξοδεύει χρήματα προκειμένου να βγουν λαμπροί επιστήμονες και στη συνέχεια να βρίσκουν επαγγελματικό διέξοδο στο Εξωτερικό.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μαζί με την ΕΜΔΥΔΑΣ, το ΤΕΕ και όλους τους Φορείς των Διπλ. Μηχανικών ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ:
Ø  ΝΑ ΠΟΥΜΕ ένα μεγάλο ΟΧΙ στα σχέδια της Κυβέρνησης και ένα δυναμικό ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.
Ø  ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ και αγωνιστική ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, για ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ μας και ΝΑ ΠΕΡΙΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ.
Ø  ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ  τις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑ & ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Χρειάζεται:
Ø  Να δώσουμε άμεση απάντηση και να αντισταθούμε στα νέα μέτρα.
Ø  Να ενημερώσουμε σωστά τους συναδέλφους Διπλ. Μηχανικούς  & την Κοινωνία.  
Ø  Με σωστή οργάνωση & προετοιμασία να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις με πρώτο σταθμό την έκθεση της ΔΕΘ και το Φθινόπωρο να βγούμε στους Δρόμους, στις Πλατείες, στα Υπουργεία και στη Βουλή, προκειμένου να προστατέψουμε κοινωνικά, ασφαλιστικά, δημοκρατικά και εργασιακά μας δικαιώματα.


ΑΘΗΝΑ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου